Autism & Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundet vill sprida kunskap om funktionsnedsättningen och verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Medlemmar ges rådgivning om till exempel diagnos, lagliga rättigheter och hur man överklagar beslut.
autism.se >
Autism och Aspergerföreningen Stockholms län - autism.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson