Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundet vill sprida kunskap om funktionsnedsättningen och verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning. Medlemmar ges rådgivning om till exempel diagnos, lagliga rättigheter och hur man överklagar beslut.
autism.se
Stockholms – autism.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson