Willefonden

Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos.

De arrangerar föräldrahelger och familjeläger för hela familjen samt föräldragrupp och mor- och farföräldergrupp.
willefonden.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson