Unga rörelsehindrade

Unga rörelsehindrade är en underavdelning inom DHR. Unga rörelsehindrade vill påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Unga rörelsehindrade >
Unga rörelsehindrade i Stockholm >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson