Unga rörelsehindrade

Unga rörelsehindrade är en underavdelning inom DHR. Unga rörelsehindrade vill påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson