Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för personer 0-30 år som har en hörselskada.

Föreningens vision är ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.
uh.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson