Riksförbundet Unga Allergiker

Riksförbundet Unga Allergiker (UA) är ett ideellt riksförbund för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet. De arbetar med att göra samhället mer tillgängligt och anordnar aktiviteter så som sommarläger, utbildningar, pyssel och medlemsträffar.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson