Ung Autism

Ung Autism är en förening som vill utgöra en mötesplats för föräldrar med möjlighet att få råd och svar på frågor.

Föreningen erbjuder även samspels- och kommunikationsträning för barn kostnadsfritt och utan kötider.
ungautism.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson