Synskadades Riksförbund

Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation för synskadade, såväl blinda som synsvaga.

Förbundet arbetar för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Strävan är också att skapa social gemenskap så att personer med synskador kan leva ett aktivt och självständigt liv.
srf.se
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län – srfstockholmgotland.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson