Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson