Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

sdr.org >
Stockholms Dövas Förening - stockholmsdf.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson