Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson