Svenska föreningen för Tuberös Skleros

Svenska föreningen för tuberös skleros (TSC) vill erbjuda stöd, ge möjlighet att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om tuberös skleros complex, bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson