Svenska FOP föreningen

Svenska FOP-föreningen är en patientförening för människor som lever med den sällsynta sjukdomen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), deras närstående och andra intresserade. De har förutom från Sverige, även medlemmar från Norge, Danmark och Finland.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson