Svenska FOP föreningen

Svenska FOP föreningen vänder sig till personer med Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), deras närstående och andra intresserade. Syftet med föreingen är att dela aktuell, korrekt information om FOP och bidra till möjligheten att skapa nätverk som gynnar FOP-familjer i Norden.

Senast ändrad 2020-07-31

Informationsansvarig: Pia Jakobsson