Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.

​Medlemmar kan få olika former av stöd. Förbundet informerar om epilepsi och dess konsekvenser samt vill påverka beslutsfattare på alla nivåer.
epilepsi.se
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm – epistockholm.nu

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson