Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.

​Medlemmar kan få olika former av stöd. Förbundet informerar om epilepsi och dess konsekvenser samt vill påverka beslutsfattare på alla nivåer.
epilepsi.se >
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - epistockholm.nu >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson