Svenska Downföreningen

​Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande.

Föreningen har aktiviteter, möten och vill erbjuda gemenskap. 
svenskadownforeningen.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson