Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande.

Föreningen har aktiviteter, möten och vill erbjuda gemenskap. 
svenskadownforeningen.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson