Stödorganisationer för personer med psykiska problem

Stödorganisationer för personer med psykiska problem ​Region Stockholm har en lista på organisationer som erbjuder stöd och hjälp till personer som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem samt deras närstående.

Listan innehåller även samhällstjänster som sjukvårdsrådgivning och även jourhavande medmänniska listas där.
Stödorganisationer – psykiatri.sll.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson