Stamningsförbundet

Stamningsförbundet verkar för ökad kunskap om stamning och arbetar för att skapa en bra och tillåtande miljö för personer som stammar.

Förbundet vill påverka samhället för att skapa en bättre situation för personer som stammar och ge information om stamningens problem på samhällets alla nivåer.
stamning.se
Stockholms stamningsförening – stammardu.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson