Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Förbundet arbetar för att öka kunskap om schizofreni och funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
schizofreniforbundet.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson