Riksföreningen Grunden Sverige

Riksföreningen Grunden Sverige vänder sig till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar mot att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en bra bostad, arbete, skola och utbildning och en innehållsrik fritid med möjlighet att uttrycka sig och bestämma själv.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson