Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för att tillvarata deras intressen i samhället.

Riksförbundet - angest.se >
Ångestföreningen i Stockholm - angest-stockholm.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson