Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för att tillvarata deras intressen i samhället.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson