Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes)

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) är en rikstäckande ideell organisation som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

De erbjuder stöd och hjälp till efterlevande.
spes.se

 

Senast ändrad 2023-05-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson