Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete.

Personer som lever med psykisk ohälsa och ensamhet kan genom organisationen hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. RSMH arbetar även med opinionsbildning för att motverka fördomar och för att vård och service ska vara en tillgänglig rättighet.
rsmh.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson