Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon.

RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Förbundet uppvaktar politiker, driver kampanjer, ger ut rapporter och informationsmaterial, arrangerar kurser och konferenser.
rbu.se
RBU Stockholm – stockholm.rbu.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson