Riksföreningen för ME-patienter

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom).

Föreningen ger stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga och för en dialog med vårdgivare och myndigheter.
rme.nu

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson