RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering har som vision att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska ha ett rikt och inspirerande liv.

Med förebilder, kunskap och fokus på möjligheter vill RG stärka individers mod, vilja och förmåga till delaktighet i samhället.
rgaktivrehab.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson