Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem.

 Förbundet förmedlar aktuell kunskap genom föreläsningar, patientskolor, debattartiklar och genom att hålla kontakt med politiker, sjukvården, forskningsvärlden och läkemedelsföretagen.
reumatikerforbundet.org >
Reumatikerförbundet Stockholms distrikt - stockholm.reumatikerforbundet.org >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson