Prader - Willi Föreningen i Sverige

Prader - Willi Föreningen i Sverige (PWS) är för personer med Prader Willis syndrom, deras familjer och anhöriga, samt personal på boenden, skola, förskolor och olika vårdinrättningar.

Föreningen ordnar läger, seminarier, medlemsmöten och föreläsningar.
prader-willi.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson