Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Det kan vara personer med nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation eller personer med andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.
rtp.se >
Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt - rtps.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson