Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Det kan vara personer med nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation eller personer med andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.
rtp.se
Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt – rtps.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson