Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet arbetar för personer som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Förbundet riktar sig även till vårdpersonal, samhällsorganisationer och myndigheter. Förbundet vill öka kunskapen om Parkinsons sjukdom och förbättra villkoren för personer som har sjukdomen.
parkinsonforbundet.se >
Parkinson Stockholm - parkinsonforbundet.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson