Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare (OA) är en förening bildad av och för aspergare och andra högfungerande autister, som har, eller anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska).

Föreningen träffas i grupper och umgås, diskuterar vardagsproblematik, exempelvis missförstånd och konflikter samt metoder för att hantera och lösa dem. OA vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka samhället.
aspergare.org >

Senast ändrad 2021-11-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson