Neuro

Neuro arbetar för ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Förbundet ger stöd till medlemmarna, bidrar till forskning och bildar opinion.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson