Nätverket för spinal muskelatrofi

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever och arbetar med diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson