Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en patient-, brukar- och anhörigorganisation. De arbetar band annat med att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga och få mer inflytande i vården.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson