MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

De arbetar för att personer med funktionsnedsättning runt om i världen ska få ökad tillgång till sina mänskliga rättigheter och kunna leva självständigt, fria från fattigdom, i inkluderande samhällen.
myright.se

Inkludera Flera!

MyRight har skrivit handboken Inkludera Flera! för att öka engagemang för internationella frågor inom funktionsrättsrörelsen.
Inkludera Flera – myright.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson