Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Föreningen anordnar seminarier, konferenser och sprider information om psykisk ohälsa.
Mind stödjer också människor via telefon:

  • självmordslinjen - stödjer människor som har tankar på självmord
  • föräldratelefonen - stödjer föräldrar som är oroliga för sina barn
  • äldretelefonen - stödjer äldre som mår psykiskt dåligt.

mind.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson