Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

De erbjuder gemenskap med andra i liknande situation och arbetar med samhällsbevakning och påverkan.
magotarm.se >
Magtarmföreningen i Stockholms län - magotarm.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson