ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade.

Förbundet verkar för att påverka myndigheter, ge upplysning och information i skolor och inom vården samt kurs- och mötesverksamhet.
ilco.nu >
ILCO Stockholm - ilco.nu >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson