ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade.

Förbundet verkar för att påverka myndigheter, ge upplysning och information i skolor och inom vården samt kurs- och mötesverksamhet.
ilco.nu
ILCO Stockholm – ilco.nu

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson