Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är för personer med med hörselnedsättning eller dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga.

Förbundet vill påverka politiker och andra beslutsfattare genom att sprida kunskap om hörselskadade och hörselskador samt ge hörselskadade och deras familjer råd och stöd av informationstjänsten hörsellinjen.
hrf.se
HRF i Stockholms län – hrf.se
hörsellinjen.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson