Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden arbetar med att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för barn med medfött hjärtfel.

Hjärtebarnsfonden ordnar läger för barn och ungdomar med hjärtfel och deras familjer samt för vuxna födda med hjärtfel.
hjartebarnsfonden.se >
Stockholm - hjartebarnsfonden.se >

Publicerad: 2021-09-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson