Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Syftet är att verka för effektiv rehabilitering, minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador och öka kunskapen i samhället.
hjarnkraft.nu >
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län - sthlm.hjarnkraft.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson