FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

FUB ger råd, stöd, utbildning och information till personer med intellektuell funktionsnedsättning samt till föräldrar.
fub.se >
Länsförbundet FUB i Stockholms län - fubstockholmslan.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson