Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Strävan är också att bryta den isolering som kan följa av dövblindhet.
fsdb.org >
FSDB Stockholms och Gotlands län - fsdb.org >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson