Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Strävan är också att bryta den isolering som kan följa av dövblindhet.
fsdb.org

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson