Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) är öppen för hörselskadade och döva i alla åldrar samt deras familjer och vänner.

FHDBF har bland annat studiecirklar, Café Tecken, fotbollsträning och simning samt ger råd och stöd. De arbetar även intressepolitiskt och med kunskapsspridning.
fhdbf.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson