Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) är öppen för hörselskadade och döva i alla åldrar samt deras familjer och vänner.

FHDBF har bland annat studiecirklar, Café Tecken, fotbollsträning och simning samt ger råd och stöd. De arbetar även intressepolitiskt och med kunskapsspridning.
fhdbf.se >

Senast ändrad 2021-12-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson