Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) vill förena och ge stöd till familjer med hörselskadade och döva barn där teckenspråket är länken och en förutsättning för mötet.

Informationsansvarig: Pia Jakobsson