Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar på olika sätt med att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och sprider information om hur man kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson