Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn och personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador.

De ordnar tematräffar, hälsoprojekt och sommarvecka. FfdN har även två regionföreningar, Storstockholm och Västsverige, som anordnar lokala aktiviteter.
FfdN - thalidomide.org >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson