Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn samt andra personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador.

De ordnar tematräffar, hälsoprojekt och sommarvecka. FfdN har även två regionföreningar, Storstockholm och Västsverige, som anordnar lokala aktiviteter.

FfdN driver tillsammans med Aktiv Ortopedteknik i Stockholm, EX-Center, som är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå för barn och vuxna med multipla extremitetsskador.
FfdN - thalidomide.org
ex-center.org

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson