Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) är en rikstäckande organisation för personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt anhöriga och medicinsk personal.

Förbundet arbetar för att ta till vara blödarsjukas intressen i samhället och för att blödarsjuka ska kunna träffa andra i samma situation.
fbis.se >
Stockholmsförening - fbis.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson