Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, utmattningsdepression ("utbrändhet") eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression) och deras närstående.

Förbundet ger information, råd och hjälp samt erbjuder möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Föreläsningar och samtalsgrupper ordnas.
balansriks.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson