Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier

Det finns andra sätt att att hitta fonder, stiftelser och stipendier. Här har vi samlat olika webbplatser med tips.

Bibliotek

På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser för att söka efter fonder. Fråga på biblioteket.

Kommun

Din hemkommun kan ha fonder som du kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga.

Tidningar

En del fonder annonserar i funktionshindersförbundens tidningar eller i dagspressen.

Webbplatser som har egna listor på fonder, stiftelser och stipendier

Handelsbanken

Ansök om bidrag och stipendium - handelsbanken.se >

Global Grant

Global Grant är en webbplats som innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. De flesta folkbibliotek har gratis inloggning.
globalgrant.com >

Johanniterorden i Sverige

Ordens fonder - johanniterorden.se >

Länsstyrelsernas stiftelsesök

I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun.
Länsstyrelsernas stiftelsesök - lansstyrelsen.se >

Region Stockholm

Söka bidrag från stiftelser - 1177.se >
Region Stockholms donationsstiftelser - sll.se > 

Studentstipendium

studentstipendium.se >

Stiftelseansökan

stiftelseansokan.se >

Stiftelsemedel

stiftelsemedel.se >

Stiftelseverket

stiftelseverket.se >

Stockholms stad

Stiftelser - stockholm.se >

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission har flera bidrag som du kan ansöka om när det gäller exempelvis kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter eller för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.
Ansök om ekonomiskt stöd - stadsmissionen.se >

Svenska parasportförbundet

Stipendier och utmärkelser - parasport.se >

Swedbanks stiftelser

Swedbank är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns det möjlighet att söka bidrag och stipendier från.
Sök bidrag och stipendier - swedbank.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson