Webbsidor med egen lista på fonder, stiftelser och stipendier

Här finns webbsidor med egna listor på fonder, stiftelser och stipendier för dig med funktionsnedsättning.

Handelsbanken

Ansök om bidrag och stipendium - handelsbanken.se >

Global Grant

Global Grant är en webbplats som innehåller information om svenska och utländska stiftelser och fonder. De flesta folkbibliotek har gratis inloggning.
> globalgrant.com

Johanniterorden i Sverige

Ordens fonder - johanniterorden.se >

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

I länsstyrelsernas stiftelsedatabas kan du söka efter stiftelser och fonder utifrån ett visst län eller en kommun.
Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas - lansstyrelsen.se >

Region Stockholm

Söka bidrag från stiftelser - 1177.se >

Sokastipendium.se

sokastipendium.se >

Studentstipendium.se

studentstipendium.se >

Stiftelseansökan.se

stiftelseansokan.se >

Stiftelsemedel.se

stiftelsemedel.se >

Stipendielistan.se

stipendielistan.se >

Stockholms stad

Stiftelser - stockholm.se >

Stockholms stadsmission

Stockholms stadsmission har flera bidrag som du kan ansöka om när det gäller exempelvis kläder, mat, hyra, medicin eller fritidsaktiviteter eller för tandvård, konvalescentvård eller glasögon.
Ansök om ekonomiskt stöd - stadsmissionen.se >

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan har flera stiftelser och fonder. De riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Ansökningsdatum: 15 juni–15 juli
Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - svenskakyrkan.se >

Svenska parasportförbundet

Fonder, stipendier och utmärkelser - parasport.se >

Senast ändrad: 2019-10-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson