Hur du ansöker om bidrag från fonder och stiftelser

  • Webbkurs

En kort webbkurs om att ansöka om bidrag från fonder och stiftelser.

Vem kan göra kursen?

Kursen vänder sig till dig som har en varaktig funktionsnedsättning, till exempel autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning  eller förvävad hjärnskada, och därmed ingår i habiliteringens målgrupper.

Du som är anhörig till ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning kan även göra kursen.

Du behöver också bo i Stockholms län.

Hur gör man kursen?

Du gör kursen vid din dator, surfplatta eller smartphone. Kursen är öppen under 30 dagar. Under den tiden kan du logga in och ut så många gånger du behöver och när du vill på dygnet.

Om du behöver hjälp, kan en person sitta bredvid dig när du gör kursen.

Kursens innehåll

  • Hur du hittar olika fonder och stiftelser på funktionshindersguiden.se.
  • Vanliga villkor och regler som fonder och stiftelser kan ha.
  • Hur du skriver ansökan på en ansökningsblankett eller i ett personligt brev.
  • Vilka bilagor som fonder och stiftelser brukar vilja ha med i ansökan.
  • Vanliga frågor och svar.

Anmälan

Du anmäler intresse att gå kursen via knappen för Anmälan här nedanför. Du behöver logga in med mobilt Bank-ID eller Freja ID. När du loggat in:

  • Välj Stockholms läns landsting under Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram.
  • Välj därefter Habiliteringens resurscenter - anmälan till webbkurser.
  • Välj sedan Habiliteringens resurscenter.

Habilitering, Autism, Barn, Vuxen, Webbkurs