Ulrika Eklunds Stiftelse

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd.

Ansökningsdatum: före den 1 april 
swärdeklund.se >

Senast ändrad 2023-10-19

Informationsansvarig: Pia Jakobsson