Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse

Fonden delar ut fyra individuella stipendier om 20 000 kronor vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrott för personer med funktionsnedsättning.

Stipendiaterna ska företrädelsevis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län.

Ansökningsdatum: senast den 31 december
Stipendier och utmärkelser – parasport.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson