Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada.

För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Personskadeförbundet RTP sedan minst två år tillbaka och att skadan ska vara registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister.

Ansökningsdatum: Senast den 15 september
Ansökan om bidrag från Trafikskadefonden  - rtp.se > ReadSpeaker

Senast ändrad 2020-12-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson