Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada.

För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Personskadeförbundet RTP sedan minst två år tillbaka och att skadan ska vara registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister.

Ansökningsdatum: Senast den 15 september
Fonder & stipendier –  rtp.se

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson