Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse

Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse ge bidrag till blinda eller gravt synskadade som dessutom är ekonomiskt behövande och bosatta i Malmöhus län.

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson